Vriendenkring Spinoza

De waarde van een vriendenkring werd door Spinoza hoog aangeslagen, vandaar deze titel. Dit blog wil het inzicht vergroten in het denken van Spinoza. Spinoza's opvattingen over mens en maatschappij zijn in onze tijd nog uiterst waardevol en actueel. 'Ik gaf mij geheel over aan de lectuur van Spinoza en dacht, terwijl ik in mijn eigen binnenste keek, nooit zo duidelijk de wereld te hebben gezien'. Goethe

Naam:
Locatie: Amsterdam, Netherlands

Sinds een aantal jaren een zeer grote interesse in Spinoza en zijn betekenis voor onze tijd, zowel zijn opvattingen over de mens als de maatschappij en de politiek.

14 december 2005

spinoza's wijsbegeerte

...men heeft of Spinozisme of in het geheel geen filosofie.
Hegel


Als je ziet hoezeer Spinoza een culminatiepunt is van filosofische opvattingen en gezien wordt als het begin van de Verlichting, wordt het duidelijk dat hij in alle bescheidenheid kon zeggen:
'Ik heb niet de pretentie de beste filosofie te hebben gevonden, neen, ik weet dat ik de ware wijsbegeerte begrijp'.
Deze opmerking maakt Spinoza tegenover de zoon van een vriend die hem vraagt of hij denkt de beste filosofie in pacht te hebben, maar daar gaat het dus niet over.
De vraag is eigenlijk: kunnen wij Spinoza's levensbeschouwing begrijpen, kennelijk was dat bij de vragensteller niet het geval.
Persoonlijk denk ik dat ik mij niet zozeer bezig hou met filosofie, maar vooral probeer te doorgronden wat Spinoza nu precies bedoelt met zijn filosofie.
Zijn opvattingen zijn alles omvattend en liggen tevens op veel andere gebieden, zoals theologie, politiek en psychologie.Daarmee is het in onze tijd veel meer een kwestie van een Algemene Levensbeschouwing, die het persoonlijk, het politieke en het religieuse in zich draagt, dan een filosofie temidden van andere filosofien.
Ik denk dat Hegel in zijn uitspraak daar naar verwijst en dat Spinoza zelf ook die pretentie had.
Hij zocht in feite een nieuwe levensrichting, die brak met de traditionele opvattingen van religie en filosofie in zijn tijd.
Ethica en Theologisch-politiek traktaat vormen samen zijn levensbeschouwing c.q. wijsbegeerte.

Amsterdam 14-12-2005