Vriendenkring Spinoza

De waarde van een vriendenkring werd door Spinoza hoog aangeslagen, vandaar deze titel. Dit blog wil het inzicht vergroten in het denken van Spinoza. Spinoza's opvattingen over mens en maatschappij zijn in onze tijd nog uiterst waardevol en actueel. 'Ik gaf mij geheel over aan de lectuur van Spinoza en dacht, terwijl ik in mijn eigen binnenste keek, nooit zo duidelijk de wereld te hebben gezien'. Goethe

Naam:
Locatie: Amsterdam, Netherlands

Sinds een aantal jaren een zeer grote interesse in Spinoza en zijn betekenis voor onze tijd, zowel zijn opvattingen over de mens als de maatschappij en de politiek.

09 januari 2006

literatuurlijst spinoza

Spinoza’s eigen werken
Ethica vertaling Henri Krop, 2002,ISBN 90 351 1796 4
Latijnse en Nederlandse tekst
Ethica vertaling van Suchtelen, 1979, ISBN 90 284 1429 0
Theologischs-Politiek Traktaat vertaling Akkerman, 1997,
ISBN 90 284 1773 7
Korte geschriften vertaling Akkerman e.a. 1982,
ISBN 90 284 1464 9
Briefwisseling Spinoza vertaling Akkerman e.a. 1992,
ISBN 90 284 1597 1
De Draagbare Spinoza,bloemlezing van Spinoza teksten
vertaling Krop en van Bunge, 1999 ISBN 90 5333 578 1
De uitgelezen Spinoza Ingeleid en toegelicht door Herman de Dijn,
1999, ISBN 90 5352 509 2

Biografieën over Spinoza en Spinoza in historische context

Spinoza, Een biografie Steven Nadler, 1999, 534 blz.
ISBN 90 450 0318 X
Spinoza, beeldenstormer en Wereldbouwer Theun de Vries 238 blz.
ISBN 90 230 0260 1
Spinoza, De godloze godzoeker Jan Romein in: Erflaters van onzebeschaving,
Jan en Annie Romein, vele drukken sinds 1938
De Republiek 1477-1806 Jonathan I. Israel, 1996,
ISBN 90 5194 221 4
Radicale Verlichting Jonathan I. Israel, 2001/05,
ISBN 90 5194 239 7
Spinoza classicus Wim Klever, 2005, ISBN 90 5573 639 2

Tot slot:

Vereniging Het Spinozahuis geeft de reeks MEDEDELINGEN uit.
Voor 15 euro kun je lid worden,
http://www.spinozahuis.nl/
vspinoza@xs4all.nl
Amsterdam, 09-01-2006
Frank van Kreuningen,
vriendenkringspinoza@chello.nl